DEÜ Denizcilik Fakültesi Projeleri

Geniş alt yapı ve simülasyon imkanlarına sahip Fakültemiz öğretim kadrosu ile arzu ettiğiniz
projelerde bilimsel gerçekler ve uluslararası standartların çerçevesinde sizlerle çalışmak arzusundayız.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi olarak kurumumuzca gerçekleştirilecek projelere örnek olarak aşağıdakiler sıralanabilir. Denizcilik ile ilgili eğitim konularında çözüm ortağı arıyorsanız iletişim detaylarımız burada;

1. Fizibilite Projeleri: 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 6. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, 09 Ağustos 2007 tarih ve 26608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Denizcilik Müsteşarlığının 2007/3 sayılı Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesi Tebliği Kapsamında  

2. Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Projesi: 15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında 

3. Gerekli Römorkör Gücü (RBP) Tespitine Yönelik Köprüüstü Simülatör Destekli Araştırma Projesi: Kıyı tesislerinde gemi manevra yardımcısı olarak kullanılan römorkörlerin sayı ve güçlerinin tespitine yönelik köprüüstü simülatör destekli araştırma projesi raporu

4. Kıyı Tesisleri Gemi Bağlama Düzeni (Mooring Pattern) için Tasarım Projesi: Özellikle büyük tonajlı petrol tankerleri ve LPG/LNG gemilerinin bağlamalarına ilişkin hazırlanacak tasarım ile uygun baba ve kanca tertibatının ve yerlerinin belirlenmesi amaçlı projeler

5. Kıyı Tesisleri Geliştirme Planlarına Yönelik Emniyetli Gemi Manevra Alanlarının Tespit Projesi: Limanlar gibi kıyı tesislerinin genişlemesi veya geliştirilmesi aşamasında Uluslararası Düzenlemeler ışığı altında kıyı tesisini kullanacak gemi büyüklükleri ve çevresel koşullar değerlendirilerek hazırlanacak uygun, emniyetli gemi manevra alanı danışmanlık projesi

6. Kıyı Tesisleri Yaklaşım Kanalları ve Seyir Emniyeti Projesi

7. Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatları İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Projesi

8. Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatlarında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Projesi

9. Limanlar İçin Ekonomik Fizibilite Raporu

10. Denizcilik Firmaları için Emniyetli Yönetim Uygulamaları Eğitimleri: Risk Yönetimi, Kriz Yönetimi, Kaza/Olay Analizi, Kök/Neden Analizi, Değişim Yönetimi gibi farklı alanları kapsayan özel eğitim projeleri

11. Kıyı Tesislerine Yönelik Rıhtım ve İskele Modellemeleri

12. Deniz İşletmecilerine Yönelik Yönetim Modelleri

13. Yat, Marina ve Çekek Yeri Yönetim Planları

14. Yat ve Marina Bağlama Tesislerine Yönelik Özel Projeler

15. Emniyet Yönetim Sistemleri Oluşturma

16. Denizcilik Firmaları Filo Kaptanlarına Yönelik Şirket Emniyetli Seyir Yetkinlik Değerlendirme Projeleri