Petrol Tankerlerinde Yük

 

İşlemleri İleri Eğitimi

 

Kimyasal Madde Tankerlerinde Yük

 

İşlemleri İleri Eğitimi

 

 

Gemiadamları Yönetmeliği Madde 22 hükümleri doğrultusunda STCW sözleşmesine uyumlu olarak tankerlerde çalışan zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personelin çalıştığı gemi tipine uygun olarak alacağı temel eğitime ilave olarak yük işlemleri ileri eğitimlerini de almak zorunda olup eğitim bu doğrultuda yapılmaktadır.

Kimler Eğitime Katılabilir?

Tankerlerde çalışan zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personel çalıştıkları gemi tipine uygun olarak "Petrol Tankerleri Yük İşlemleri İleri Eğitimini" veya "Kimyasal Madde Tankerleri Yük İşlemleri İleri Eğitimini" tamamlamak zorundadır. Gemiadamlarının ileri eğitim sertifikalarına sahip olabilmek için ilgili maddede belirtildiği şekliyle "a) İlgili tanker tipine göre düzenlenmiş yukarıdaki temel eğitim belgelerine sahip olmaları, b) Düzenlenecek belgeye ilişkin tanker tiplerinde en az üç ay onaylı deniz hizmeti yapmaları veya ilgili tanker tipinde, donatım yönergesinde belirlenen personel sayısına ilave olarak bulunarak, en az üç yükleme ve boşaltma operasyonunda bulunduğunu içeren en az bir ay süreli eğitim almış olduklarını onaylı eğitim defteri ile ispatlamaları gerekir" denilmektedir.

Eğitim Süresi Ne Kadar? En Yakın Eğitim Ne Zaman Açılacak?

Petrol ve Kimyasal Madde Tankerleri Yük İşlemleri İleri Eğitimleri her bir gemi tipi için 4 gündür. Eğitimlerin açılabilmesi için en az 5 kayıt bulunması gerekmektedir. Kayıtlar sürekli olup kayıt yaptırmak için iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Eğitimler hangi saatler arasında verilecek? Devam etmek zorunda mıyız?

Eğitim saatlerimiz 09:00 - 16:00 olup, devamsızlık hakkı yoktur ve devamsızlık halinde eğitim kaydı iptal edilmektedir.

Ders Programı Nasıl Hazırlandı? Hangi Konu Başlıkları Var?

Petrol Tankerleri ve Kimyasal Madde Tankerleri Yük İşlemleri İleri Eğitim içerikleri sınırlı olmamakla birlikte Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesine uygun olarak; tankerlerin tasarım, sistem ve donanımları, pompalar, tipleri ve çalışma sistemleri, tankerlerde emniyet kültürü ve emniyetli yöneim sistemi, acil kapatma dahil emniyet sistemleri izlemesi, yük ölçüm ve hesaplamaları, dökme sıvı yüklerin trim, denge ve yapısal bütünlüğe etkisi, petrol / kimyasal madde yük işlemleri, yüklerin temel özelikleri, risk değerlendirmesi ve emniyetli çalışma uygulamaları, acil durumlar, çatışma, batma, denize dökülme sonrası yapılacaklar, çevre kirliliğinin önlenmesi, MARPOL, OPRC, HNS ve IBC Kod gibi uluslararası düzenlemeler konularını içermektedir.

Nasıl Kayıt Yaptırmalıyım? Hangi Belgeler Lazım Olacak?

Tankerlerde Yük İşlemleri İleri Eğitimlerimize kayıt yaptırmak için iletişim formumuzu kullanabilir veya 0 232 301 8855 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Sizlere bildirilecek kurs başlangıç gününde ofise uğrayıp diğer gerekli belgeleri (2 fotograf, nüfus cüzdan fotokopisi) teslim edebilirsiniz.

Diğer sorularınız için ofis Tel: 0 232 301 8855